Ikone der Jungfrau, Zadar - Kroatien

Ikone der Jungfrau, Zadar, Kroatien
[Klicken Sie an das Bild, um es in grossem zu sehen.] Zadar

zadar-86   15 / 20 (6 votes).       Bitte, bewerten Sie


Schreiben Sie einen Kommentar.
  • EN pensant qu'elle apporte de la lumière en ce grand jour (fran jean)